Graniittiset edulliset hautakivet

Hautaamiseen liittyy erilaisia traditioita ympäri maailmaa. Suomessa ilmasto, hapan maaperä ja kristillinen perinne ovat suosineet maahan hautaamista. Tuhkaaminen on viime vuosikymmeninä tullut yhä suositummaksi hautaamismuodoksi. Oli hautaustapa sitten mikä hyvänsä, jo pitkään on ihminen rakentanut tai pystyttänyt haudalle jonkinlaisen muistomerkin, jonka tehtävänä on pitää vainajan muistoa yllä. Se on voinut olla valtavan kokoinen pyramidi, jollaisia Egyptin kuninkaille rakennettiin taikka pienempikokoinen hautakivi tai rautaristi, jollaisia näemme tämän päivän hautausmailla. Rautaristit alkoivat yleistyä rautakaudelta lähtien kristinopin levitessä laajemmalle. Graniittiset hautakivet yleistyivät Suomessa 1800-luvulla.

Hautaamisen kulut

Kun ihminen kuolee, hänen perillisensä ja sukulaisensa muodostavat kuolinpesän, joka laatii jäämistöistä perunkirjoituksen. Tämä on lakisääteinen toimenpide. Kuolinpesän osakkaiden on kuitenkin hyvä tietää, että hautauskulut voidaan vähentää kuolinpesän omaisuuden arvosta, mikäli kuolinpesällä on tähän varoja. Näin ollen voidaan ajatella, että vainaja ikään kuin itse maksaa hautauskulunsa.

Hautakiven tilaaminen ei ole kaikkein ensimmäisin asia, joka tulee hoitaa läheisen kuoltua. Ensin otetaan yhteyttä hautaustoimistoon ja hoidetaan sitä kautta hautajaisjärjestelyt. Hautapaikka toki on varattava seurakunnalta ja hautaustapa päätettävä. Muutoin hautakiven valintaan ja muistotekstin suunnitteluun voi käyttää reilusti aikaa. Toki on järkevää että laskun hautakivestä saa perunkirjoitukseen kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tällöin hautakivikulut saa liitettyä muihin hautauskuluihin.

Erilaisia kiviä

Suomen maaperässä on useita erilaisia hautakiviksi soveltuvia kivilaatuja. Suosituin on kuitenkin graniitti, koska se kestää talven pakkaset ja jäätymiset paremmin kuin muutamat muut kivilaadut. Edulliset hautakivet ovat usein hieman pienempikokoisia, jolloin tietysti kiveä on vähemmän ja kaiverrustakin mahtuu vähemmän. Pieni koko ei kuitenkaan vähennä hautakiven arvoa. Moni etenkin uurnalehtoon haudattavista haluaakin hieman pienemmän kiven tai kivilaatan. Mutta tämäkään ei ole mikään kiveen kirjoitettu sääntö, sillä pienempikokoiset edulliset hautakivet löytävät kyllä paikkansa arkkuhautausten joukosta ja isoja kiviä löytyy myös uurnalehdoista.

Kurun harmaa graniitti, Mäntsälän ja Vehmaan punainen graniitti, Varpaisjärven musta graniitti ja Ylämaan vihreä ovat yleisiä hautakivien materiaaleja. Näiden etuna on kotimaisuus. Kivi tulee Suomen maaperästä, se on Suomessa leikattu ja hiottu ja kaiverrettu ja se myös asennetaan paikoilleen kotimaisin voimin.

Kun hautakiveä tilaa, on hyvä tietää, että hautakiven hintaan sisältyy arvonlisävero ja kiven suunnittelu, jonka voi tehdä itsekin soveltavalla tietokoneohjelmalla. Myös kiven kuljetus ja asennus hautausmaalle sisältyvät tavallisesti hintaan.

Laadukkaat hautakivet löydät meiltä: Rahom Oy.


jaa